Kort om Bølgen Invest

Bølgen InvestBølgen Invest er et regionalt investeringsselskap lokalisert i Kristiansund. Selskapet ble etablert i 2004 og har 37 aksjonærer fordelt mellom private, institusjonelle og offentlige aktører. Selskapets kapitalbase (innskutt kapital) er økt til ca. NOK 52 mill. gjennom emisjoner i i 2016 og 2018.

Selskapets hovedmålsetting er finansiell avkastning, men Bølgen Invest skal også være et nav i bygging av et regionalt finans- og investeringsmiljø. Videre er det et mål å øke selskapets kapitalbase ytterligere.

Bølgen Invest er bransjenøytral. For utvikling av porteføljeselskaper utøver Bølgen Invest et aktivt eierskap med tett oppfølging og rådgivning. Norcorp forvalter og forestår den løpende administrasjon av selskapet.