Finansiell analyse og rådgivning

Norcorp1Norcorp bistår virksomheter og eiere med finansiell analyse og rådgivning basert på kompetanse som kombinerer økonomi, finans og jus.

Våre tjenester omfatter:

Vår rådgivning er basert på faktabaserte analyser og forretningsmessig forståelse. Som rådgivere tilbyr vi også engasjement innen eierskapsoppfølging, profesjonell styredeltakelse og management for hire.

Norcorp er en uavhengig rådgiver.