Forvaltning

Norcorp2Norcorp driver forvaltning gjennom prosjektutvikling og aktivt eierskap.

Norcorp er forvalter for investeringsselskapet Bølgen Invest. Selskapet disponerer risikokapital for nye investeringer samt oppfølgingsinvesteringer i eksisterende portefølje. Videre har Bølgen Invest en rekke co-investorer som ønsker å delta i nye spennende prosjekter. Selskapet investerer i virksomheter med vekst- og lønnsomhetspotensial. Se her for mer informasjon om Bølgen Invest.

Norcorp er fasilitator for kapital og co-investering i investeringscase hvor Bølgen Invest ikke er en naturlig deltaker.