Kontaktinfo

 Bølgen Næringshage

  Norcorp AS   
    Kongens plass 5, 2. etg.   
  Postboks 577   
  6501 Kristiansund   
     
     

 

 

 

  

    Reidar Bjerkestrand           901 44 710        reidar.bjerkestrand@norcorp.no 
  Sindre Stavnesli     982 03 556          sindre.stavnesli@norcorp.no