Medarbeidere

Reidar Bjerkestrand

Telefon:  901 44 710  |  E-post:  reidar.bjerkestrand@norcorp.no

Reidar Bjerkestrand (61) er siviløkonom og cand.jur. med spesialisering innen selskaps- og skatterett. Han har vært økonomikonsulent i Kværner Eureka, prosjektleder i Norse Partners, sjefanalytiker i Norse Securities, finansiell rådgiver/finansanalytiker i Pareto Securities og finansiell rådgiver i ProCorp. Reidar Bjerkestrand er i dag daglig leder og rådgiver i Norcorp som han etablerte i 1997.

Foruten betydelig erfaring innenfor finansiell rådgivning til eiere og foretak, analyse og verdivurderinger samt selskaps- og skatterettslig rådgivning har Reidar Bjerkestrand en rekke styreverv og deltar gjennom aktivt eierskap i utvikling av foretak innen bransjer som industri, energi, teknologi og analysevirksomhet.

Sindre Stavnesli

Telefon:  982 03 556  |  E-post:  sindre.stavnesli@norcorp.no 

Sindre Stavnesli (41) er økonom med spesialisering i strategi og har vært engasjert som rådgiver i Norcorp siden 2007. Han har tidligere arbeidet som bedriftsutvikler hos industriinkubatoren Knudtzon Senteret med spesielt fokus på strategi og forretningsutvikling.

Foruten erfaring med ulike rådgivnings-, analyse- og verdivurderingsoppdrag har Sindre Stavnesli en rekke styreverv og deltar gjennom aktivt eierskap i utvikling av foretak innen bransjer som industri, teknologi, IKT og analysevirksomhet.

Sindre Stavnesli er for tiden engasjert som som leder for Vindel Næringshage og rådgiver i Zurf Akselerator Nordvest.