Arendals Fossekompani kjøper Kontali

Arendals Fossekompani har signert en avtale om å kjøpe 71 prosent av aksjene i Kontali Analyse. Bølgen Invest selger alle sine aksjer (47,8 %).

Link til børsmelding: https://newsweb.oslobors.no/message/516785.

Kontali Analyse er lokalisert i Kristiansund og utfører analyseoppdrag, foredrag, workshops og utgir publikasjoner og spesialrapporter for fiskeri- og havbruksnæringen i hele verden. Siden 2012 har Bølgen Invest eid og utviklet Kontali sammen med ansatte. Exit-beslutning er gjort ut fra en samlet vurdering omkring vekststrategi og risiko sett fra Bølgen Invest.