Bølgen Invest investerer i AkvaFresh

Bølgen Invest har ultimo april investert NOK 1,5 mill. gjennom deltakelse i emisjon i selskapet AkvaFresh AS.

AkvaFresh leverer anlegg for membranfiltrering av sjø- og ferskvann og kan skreddersy vannkvalitet til ulike anvendelser i havbruksnæringen. Selskapet ble etablert i 2015, er lokalisert i Vanvikan i Indre Fosen kommune i Trøndelag og har 12 ansatte. Største aksjonær i selskapet er Lyng Gruppen.

Selskapet leverer innovative produkter og løsninger og har utviklet spisskompetanse på bruk av membranteknologi i havbruksnæringen. AkvaFresh er fortsatt i en utviklingsfase, men vil fremover i økende grad fokusere på salg- og markedsarbeid.

Les mer om AkvaFresh her: www.akvafresh.no.