BØLGEN INVEST INVESTERER I HELSE

Det svenske helsekonsernet Aleris vant anbudskonkurranse med Helse Midt-Norge om å utføre MR- og røntgenundersøkelser i Møre og Romsdal med et tilbud kun levert i Ålesund. Som en følge av dette avslutter Medi 3 sin virksomhet i Kristiansund 1. juli i år, som foruten disse undersøkelsene også omfatter mammografi, beintetthetsmålinger og ultralyd. Å dra til Ålesund vil bety en merkostnad og tidsbruk for pasienter på Nordmøre og i Romsdal i forhold til på Sunnmøre.

Sammen med radiograf Andreas Bulling har Bølgen Invest etablert Kristiansund Røntgen og overtar fra 1. juli Medi 3 sin virksomhet i Kristiansund.

Basert på generell trend mot mer private helsetjenester, forsikringsmarked og tatt i betraktning reiseavstand og tidsbruk, innskrenkninger i pasientreiseordningen samt kapasitetsbegrensninger og ventetid hos både helseforetak og privat tilbud i Ålesund mener vi at det med effektiv drift er realistisk å videreføre en privat virksomhet i Kristiansund, selv uten avtale med helseforetaket for MR- og røntgenundersøkelser.

Overtakelse og videreføring av virksomheten er så langt som mulig forankret hos fastleger, relevant fagmiljø ved Kristiansund Sykehus, helseforetaket, Kristiansund kommune, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Helseinnovasjonssenteret og hos forsikringsselskaper.

Kristiansund Røntgeninstitutt ble etablert i Kristiansund tilbake i 1997 og ble solgt til Medi 3 i 2013. Medi 3 har nå tilrettelagt for at virksomheten kan videreføres uten opphold. Bølgen Invest blir største eier i Kristiansund Røntgen. Helseinnovasjonssenteret og innovasjonsselskapet Vindel bistår selskapet i oppstartsfasen.

Bølgen Invest ser på Kristiansund Røntgen som en mulig plattforminvestering også for andre helseprosjekter/-investeringer, da særlig som ledd i utviklingen av DMS i Kristiansund. Det kan i en slik sammenheng og på et senere tidspunkt være aktuelt å ta inn andre helsefaglige og aktive/«industrielle» eiere. 2022 er et veiskille i så måte med ny anbudskonkurranse MR- og røntgenundersøkelser samt oppstart DMS.