BØLGEN INVEST SATSER DIGITALT

Gjennom en kombinert transaksjon og emisjon er Bølgen Invest AS blitt største eier i rådgivingsselskapet aPOINT AS i Kristiansund. Selskapet er tilført kapital for vekst.

aPOINT logoaPOINT har tradisjonelt drevet rådgivning og forretningsutvikling basert på kompetanse og erfaring innen energi- og miljøfag, teknologi, IKT og prosjektledelse. Selskapet vil nå styrke sitt team av rådgivere og tar fatt på en vekststrategi med utgangspunkt i eksisterende virksomhet, men hvor denne redefineres til følgende forretningsområder;

Disse forretningsområdene henger ofte sammen i de prosjektene som aPOINT bistår i eller leder for sine kunder. Selskapet vil søke å utnytte sin kompetanse innen flere næringer enn tidligere, deriblant vil selskapet gjøre en spesiell satsning mot havbruksnæringen som står overfor store endringer både på energisiden og innen digitalisering.

En samlet eiergruppe har som målsetting at selskapet innen sine forretningsområder tar en betydelig posisjon i det regionale markedet. Innenfor utvalgte kjerneområder er eierne av den oppfatning at det er mulig å konkurrere om oppdrag på nasjonalt plan.

Greenpoint AS ved seniorrådgiver Nils Erik Pettersen fortsetter som største eier i selskapet sammen med Bølgen Invest. Videre har Kontali Analyse AS samt daglig leder Arild Næss og rådgiver Kristin Skoglund Aas gått inn som eiere.