BERTEL O. STEEN TEKNIKK AS (BOSTEK) KJØPER INPOWER AS

Logo InpowerBostek kjøper Inpower for å styrke sin kompetanse på energibesparende og hybride fremdriftsløsninger for skip. Les pressemelding fra Bostek her: http://bostek.no/artikler/bostek-satser-pa-gronn-fremdrift/.

Inpower ble etablert i 2001 av entreprenørene Normann Sandøy, Reidar Vårdal og professor Robert Nilssen. Bølgen Invest ble aksjonær i Inpower i 2006 sammen med en rekke andre lokale aktører. Inpower har vært et risikabelt og krevende utviklingsprosjekt hvor aksjonærene har tatt betydelige tap. Selskapet har behov for en industriell eier som kan ta utviklet og nå verifisert teknologi videre. Selskapets dieselelektriske fremdriftssystem er i dag i bruk blant annet i skip innenfor supply og oppdrettsnæringen.

Teknologi fra Inpower har vært basis for utviklingen av søsterselskapet Cleanpower hvor Bølgen Invest også er aksjonær (majoritet solgt til Agder Energi Venture i 2014).

Bølgen Invest har tilgjengelig risikokapital for nye investeringer og co-investorer som ønsker å delta i spennende prosjekter. Vi mottar gjerne innspill på interessante investeringsmuligheter som kan bidra til vekst og verdiskapning i regionen. Mer info om Bølgen Invest finner du her og litt om eksisterende portefølje her.