BROODSTOCK CAPITAL HAR KJØPT 52 % AV MARITECH SYSTEMS

Broodstock Capital, med Ferd som hjørnesteinsinvestor, har kjøpt 52 % av aksjene i porteføljeselskapet Maritech Systems.

Link til artikkel iLaks: http://ilaks.no/broodstock-capital-kjoper-aksjemajoriteten-i-maritech-systems/.

Maritech Systems tilbyr en komplett programvareløsning for sjømatnæringen og har hovedkontor på Averøy. Bølgen Invest selger ikke sine aksjer i selskapet, men blir med videre som aksjonær med samme eierandel som tidligere og vil fortsatt være representert i selskapets styre. Etter transaksjonen eier Broodstock Capital 52 % av aksjene i selskapet, mens Midvest Fondene eier 36 %, Bølgen Invest 10 % og styreleder Mette Kamsvåg 2 %. Bølgen Invest tror ny eierkonstellasjon kan bidra til ytterligere vekst og utvikling for Maritech Systems.

Transaksjonen har ingen resultateffekt for Bølgen Invest, men bidrar til å synligjøre verdi i eksisterende portefølje.