HEGGSET ENGINEERING ER SOLGT TIL STORVIK

Logo HeggsetStorvik Holding AS, fra Sunndal, overtar Heggset Engineering AS i Kristiansund.

Heggset Engineering har i mer enn 30 år levert mekaniske løsninger, maskiner og tjenester innen metallurgisk, mekanisk, offshore og maritim industri.

Bølgen Invest investerte i selskapet sammen med sentrale ansatte tilbake i 2008. Finanskrise, som for Heggset Engineering spesielt påvirket aluminiumsmarkedet, rekrutteringsutfordringer og de seneste utfordringene i olje/offshoresektoren har medført en krevende og forsinket utvikling i forhold til de vekstplaner som forelå på investeringstidspunktet.

2015 var et inntjeningsmessig godt år for Heggset Engineering, mens 2016 har vært mer krevende grunnet lavere aktivitetsnivå innen olje/offshoresektoren. Som ledd i strategi og posisjonering for fremtiden etablerte selskapet i 2016 ny avdeling innen elektro og automasjon og har nå 13 ingeniører ansatt. Daglig leder er Amund Bjerkholt.

Bølgen Invest eide 30,7 % av aksjene i Heggset Engineering og har sammen med Sparebank 1 Nordvest og Heggset AS (Bjarne Heggset) solgt alle sine aksjer.

Storvik Holding sendt ut en pressemelding om overtakelsen 22. desember 2016 og under er link til artikkel i Tidens Krav samme dag: http://www.tk.no/nyheter/naringsliv/kristiansund/storvik-kjoper-heggset-engineering/s/5-51-259825.

Vi ser frem til at Storvik får et bedre fotfeste i Kristiansund og at et spennende ingeniørmiljø kan utvikles videre.

Bølgen Invest har tilgjengelig risikokapital for nye investeringer og co-investorer som ønsker å delta i spennende prosjekter. Vi mottar gjerne innspill på interessante investeringsmuligheter som kan bidra til vekst og verdiskapning i regionen. Mer info om Bølgen Invest finner du her og litt om eksisterende portefølje her.