ØKT KAPITALBASE I BØLGEN INVEST

Etter en konsolideringsperiode med fokus på eksisterende porteføljebedrifter har Bølgen Invest økt sin kapitalbase og søker nye investeringsmuligheter. I april 2016 ble investeringsfondet tilført knapt NOK 8 mill. gjennom en fortrinnsrettsemisjon med tegningsrettsaksjer. Sparebank 1 Nordvest tegnet NOK 3 mill. av emisjonen og er med det blitt fondets største investor.

Bølgen InvestEmisjonen ble vedtatt i ordinær generalforsamling og gjennomført etter en tegningsperiode rettet mot eksisterende aksjonærer. Aksjonærer som tegnet seg i emisjonen har rett til å tegne et tilsvarende antall aksjer innenfor en toårsperiode. Økt kapitalbase har vært en langsiktig målsetting for å ha mulighet til å kunne delta i flere og større prosjekter samt for driftsmessige formål.

Økt kapitalbase og tilgang til co-investorkapital/«business angels» gjør Bølgen Invest i stand til å investere og bidra gjennom aktivt eierskap til vekst i flere prosjekter og SMB. Eksisterende portefølje i Bølgen Invest har utviklet seg positivt de siste årene. Flere av selskapene er toneangivende aktører innenfor en voksende marin serviceklynge i Kristiansundsregionen. Les mer om porteføljen her.

I alle investeringsprosesser og porteføljeselskaper har Bølgen Invest fokus på vekst, utvikling og inntjening.