NORCORP SAMLOKALISERES MED INVESTORFORUM NORDMØRE

BølgenNorcorp har flyttet til nyrenoverte lokaler i 2. etg. Kongens plass 5 («Postbygget») og er blitt del av et bredere kapital- og rådgivningsmiljø i Kristiansund. Gjennom kontorfellesskapet Investorforum Nordmøre ser Norcorp mulighet for å styrke miljøet innen forvaltning, finansiell analyse og rådgivning, prosjektvurderinger m.m. Økt tilgang til kapital og kompetanse vil muliggjøre flere og større prosjekter og det er et mål at miljøet i større grad skal kunne bidra til å kanalisere kapital til lokale prosjekter.

Ny kontoradresse fra 1. oktober 2015 er Kongens plass 5 (2. etg.), Kristiansund. Velkommen innom ved anledning!