SALG AV AKSJER I MARITECH

Bølgen Invest har solgt sin eierpost på 10 % i programvareselskapet Maritech Systems til Broodstock Capital.

MaritechBroodstock, som fra før var majoritetsaksjonær i selskapet, har også kjøpt alle Midvest Fondene sine aksjer og oppnår med dette en eierandel på 98 %.

Exit-beslutning er gjort ut fra en samlet vurdering omkring videre vekststrategi og risiko sett fra Bølgen Invest og Midvest Fondene. Bølgen Invest investerte NOK 2,5 mill. i Maritech tilbake i 2012. Virksomheten ble den gang kjøpt fra Akva Group, delvis lånefinansiert. Som aktiv eier har vi bidratt til en betydelig vekst- og verdiutviklingsperiode for selskapet som leverer programvareløsninger for sjømatbransjen.