SHIPLOG BLIR GRIEG CONNECT

Grieg Logistics, som ble hovedaksjonær i teknologiselskapet Shiplog i januar 2017, har i juni 2018 kjøpt resterende aksjer i selskapet fra Bølgen Invest, Per Otto Dyb og management.

Siden Grieg ble aksjonær i Shiplog har de ønsket å se selskapet i sammenheng med havnedataselskapet Seamless hvor Grieg også er hovedeier. Selskapene fremstår som en god match, med komplementære produkter og kompetanse mot samme markedssegment. Shiplog og Seamless vil nå fusjoneres - og være spydspiss for Griegs satsning på digitale løsninger for den maritime bransjen. 

Det sammenslåtte selskapet vil få navnet Grieg Connect og ha hovedkontor i Kristiansund. Vidar Fagerheim blir daglig leder.

Bølgen Invest bidro med å etablere Shiplog som selvstendig selskap i 2013 og har siden vært en aktiv eier. Totalt har Shiplog vært en veldig god investering og vist at det er mulig å etablere og utvikle IKT-eventyr også i vår region.