Nyheter

Arendals Fossekompani kjøper Kontali

Arendals Fossekompani har signert en avtale om å kjøpe 71 prosent av aksjene i Kontali Analyse. Bølgen Invest selger alle sine aksjer (47,8 %). » Les mer

SALG AV AKSJER I MARITECH

Bølgen Invest har solgt sin eierpost på 10 % i programvareselskapet Maritech Systems til Broodstock Capital. » Les mer

SHIPLOG BLIR GRIEG CONNECT

Grieg Logistics, som ble hovedaksjonær i teknologiselskapet Shiplog i januar 2017, har i juni 2018 kjøpt resterende aksjer i selskapet fra Bølgen Invest, Per Otto Dyb og management. » Les mer

BØLGEN INVEST INVESTERER I HELSE

Sammen med radiograf Andreas Bulling har Bølgen Invest etablert Kristiansund Røntgen og overtar fra 1. juli Medi 3 sin virksomhet i Kristiansund. » Les mer

BROODSTOCK CAPITAL HAR KJØPT 52 % AV MARITECH SYSTEMS

Broodstock Capital, med Ferd som hjørnesteinsinvestor, har kjøpt 52 % av aksjene i porteføljeselskapet Maritech Systems. » Les mer

BØLGEN INVEST SATSER DIGITALT

Gjennom en kombinert transaksjon og emisjon er Bølgen Invest AS blitt største eier i rådgivingsselskapet aPOINT AS i Kristiansund. Selskapet er tilført kapital for vekst. » Les mer

GRIEG INN SOM EIER I SHIPLOG

Grieg Logistics AS, del av Grieg-gruppen med hovedkontor i Bergen, har kjøpt 51 % av aksjene i Bølgen Invest sitt porteføljeselskap Shiplog. » Les mer

BERTEL O. STEEN TEKNIKK AS (BOSTEK) KJØPER INPOWER AS

Bostek kjøper Inpower for å styrke sin kompetanse på energibesparende og hybride fremdriftsløsninger for skip. Bølgen Invest har solgt alle sine aksjer i selskapet. » Les mer

HEGGSET ENGINEERING ER SOLGT TIL STORVIK

Storvik Holding AS, fra Sunndal, overtar Heggset Engineering AS i Kristiansund. Bølgen Invest har solgt alle sine aksjer i selskapet. » Les mer

ØKT KAPITALBASE I BØLGEN INVEST

Etter en konsolideringsperiode med fokus på eksisterende porteføljebedrifter har Bølgen Invest økt sin kapitalbase og søker nye investeringsmuligheter. » Les mer

NORCORP SAMLOKALISERES MED INVESTORFORUM NORDMØRE

Norcorp har flyttet til nyrenoverte lokaler i 2. etg. Kongens plass 5 («Postbygget») og er blitt del av et bredere kapital- og rådgivningsmiljø i Kristiansund. Gjennom kontorfellesskapet Investorforum Nordmøre ser Norcorp mulighet for å styrke miljøet innen forvaltning, finansiell analyse og rådgivning, prosjektvurderinger m.m. » Les mer